Ant NARSIEČIŲ KALNO įrengti dar du SUOLIUKAI, iš kurių vienas – YPATINGAS!

Vienas suolelis skirtas Zitos Kelmickaitės atminimui, akcijai „Prisėsk su Kelmickaite”. Ant suolelio rasime lentelę, kurioje įamžinta Z. Kelmickaitės ištarta mintis: „Tai nėra tik keliukas, į kurį netikėtai užklydai, čia tavo žemė, jos takelius mindžiosi, jos ežeruose žvejosi, jos giriose grybus rinksi. Neteršk ir mylėk savo kraštą, kurk jį.”
NUOTRAUKOS
Iš dalies finansuojama LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.