APIE MUS

2014 m. balandžio 10 d. socialinėje erdvėje buvo sukurta uždara Narsiečių gyventojų grupė. Grupės augimo tempai buvo daug spartesni negu buvo galima tikėtis. Narsiečių bendruomenė labai greitai gyventojų aktyvumo dėka tapo glaudžiai susijusi kaimynyste, bendrais darbais, idėjomis, projektais. Socialinei grupei išaugus iki daugiau kaip 700 narių, buvo nuspręsta kurti asociaciją, taigi 2018 m. rugsėjo 18 d. buvo užregistruota asociacija Narsiečių bendruomenė kaip juridinis asmuo.

Pagrindinės asociacijos veiklos kryptys: gyvenamosios aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams, kraštovaizdžio tvarkymas, laisvalaikio organizavimas gyventojams, sportinė veikla, neformalusis ugdymas, kultūrinis švietimas, nusikalstamumo prevencija, socialinė pagalba.

Asociacija Narsiečių bendruomenė atvira kiekvienam, norinčiam kartu veikti, kurti, įgyvendinti idėjas, veiklas, kurti bendrystę.

Bendruomenės išskirtinumas– šiuolaikiškumas.

Asociacijos Narsiečių bendruomenė vizija, misija ir tikslas:

Vizija– geriausia ir saugiausia vieta gyventi, auginti vaikus, sulaukti senatvės.

Misija– kartu kurti aplinką, kurioje gera, smagu ir saugu gyventi.

Tikslas– puoselėti tradicijas ir kurti naujas, gerinti, rūpintis mikrorajono aplinka ir čia gyvenančiais gyventojais, aktyvinti gyventojų bendrystę.

Bendruomenės šūkis: „Kartu galime daug daugiau!!!“

Narsiečių asociacijos ženklas

Asociacijos ženklas įprasmina pagrindinį Narsiečių simbolį – Liepų alėją. Liepų vainikas simbolizuoja draugystę, kaimyniškumą, bendrystę.

Narsiečių himnas – KLAUSYTI

GAUTOS PADĖKOS, PAŽYMĖJIMAI