Aleksoto seniūnijos seniūnaičių sueiga

Š. m. birželio 30 d. Aleksoto seniūnijoje įvyko seniūnaičių sueiga. Sueigoje dalyvavo Kazliškių seniūnaitė (Asociacijos Narsiečių bendruomenė pavaduotoja) Gintarė Pažėrienė. Sueigos tikslas buvo vieno seniūnaičio išrinkimas, kuris bus deleguotas į vertinimo komisiją, kuri sudaroma dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį.

Sueigos metu Aleksoto laikinai einantis seniūno pareigas Vytautas Narkevičius pasiūlė rinkti Marvelės seniūnaitę p. Adelę, sueigoje dalyvavo 3 seniūnaičiai. Nuspręsta deleguoti p. Adelę į vertinimo komisiją.

Linkime Marvelės seniūnaitei sėkmės ir tikimės, kad turimos žinios ir patirtis bus panaudota tolesnėje atrankoje dėl bendruomenių projektų vertinimo.