Narsiečių laisvalaikio zonoje dar vienas statinys

Asociacijos narė p. Jūratė pasiūlė idėją pastatyti laisvalaikio zonoje vaikų namelį, kuris būtų skirtas ne tik žaidimams, bet ir žaislų mainams. Iniciatyvą buvo paviešinta Narsiečių gyventojams ir buvo priimta labai aktyviai. Gyventojai labai greitai prisidėjo prie šio naujo statinio lėšomis, asociacijai teko pridėti tik mažą dalį savo lėšų.

Džiaugiamės aktyviais gyventojais ir dar vienu statiniu laisvalaikio zonoje.