VINCAS SUTKUS (Smakas) IR JADVYGA GRIGORAITYTĖ – SUTKIENĖ (Sesutė)

ISTORIJA kuri šalia mūsų ir iš labai arti. Didelė garbė buvo apsilankyti svečiuose, bendrauti, klausyti ir matyti visa tai iš taip arti. Sečiavomės pas Vinco ir Jadvygos Sutkų anūką.
VINCAS SUTKUS (Smakas) IR JADVYGA GRIGORAITYTĖ – SUTKIENĖ (Sesutė)
Į savo gimtą sodybą Sodų g. 1961 m. iš tremties sugrįžo Vincas Sutkus (Smakas) su žmona Jadvyga Grigoraityte-Sutkiene (Sesutė). Vincas Sutkus (Smakas) buvo partizanas, priklausė gen. P. Plechavičiaus būriui, Jadvyga Grigoraitytė-Sutkienė (Sesutė) buvo laisvės kovų dalyvė, partizanų ryšininkė. Po V. Sutkaus mirties 2004 m. sodyboje liko gyventi žmona Jadvyga. Šiuo metu šioje sodyboje gyvena ir p. Jadvygos anūkas su šeima. Sodybos kieme p. Jadvyga savo rankomis nulipdė Laisvės paminklą-kryžių (1996 m.), kuris įprasmino p. Jadvygos kovas dėl Laisvės. P. Jadvyga puikiai pamena, kaip partizanai savo ginklus slėpė Jonučių kapinėse. P. Jadvyga savo rankomis lipdė ir žmonių skulptūras, kurias išsaugojo p. Jadvygos vaikaitis, ir ne tik tai…mažame ūkiniame pastatėlyje daug močiutės sukurtų darbų, paveikslų, išsaugotų atsiminimų, ir visa tai visai šalia mūsų.
Jadvygos Grigoraitytės-Sutkienės (Sesutės) apdovanojimai:
1952 m. apdovanota LKK I-os rūšies III laispnio, atžymėjimas pirma narsumo juostelė.
1953 m. Norilsko sukilimo dalyvė.
1997 m. Pripažintas rezistencijos (pasipriešinimo) dalyvio vardas.
1998 m. Pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas.
2003 m. Suteiktas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius.
2008 m. pripažinta kariu savanoriu.
2008 m. apdovanota Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.
Dėkojame už istorijos pasidalinimą ir vaizdinę medžiagą p. Jadvygos vaikaičiui.