VASARIO 16-ąją aplankėme paminklus skirtus kovojusiems už LIETUVOS LAISVĘ

VASARIO 16 d. aplankėme paminklą Narsiečių kaimams atminti esantį Sodų g./Vyčio Kryžiaus g., taip pat Jonučių kapinėse esantį paminklinį ansamblį, kurio aukuro plokštėje iškalta „Prisimink, lietuvi, tuos, kurie krito, gindami Tėvynės laisvę, žuvo Sibiro žemėje ir kitose plačiojo pasaulio vietose“. Toliau stovinčio paminklo plokštėje įrašas „Surinktiems iš šulinių, šlaitų ir griovių, parvežtiems iš tolimų tremtiems kraštų ir visiems nežinomiems kovotojams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Amžina atmintis.“

Minėdami majoro ANTANO JAKŠTO 127-ąsias gimimo metines aplankėme kapą, kuriame palaidotas kartu su žmona.

??❤️??❤️??❤️??❤️