Susitikimas su Kauno m. savivaldybės atstovais

Š.m. rugsėjo 10 d. Aleksoto bendruomenių atstovai buvo pakviesti į susitikimą su Kauno m. savivaldybės atstovais. Susitikimo metu buvo pateikti visi atsakymai į bendruomenėm rūpimus klausimus.

Susitikime dalyvavo: Kauno m. savivaldybės administracijos pavaduotojai P. Keras, J. Baltaduonytė, miesto tvarkymo skyriaus vedėjas A. Pakalniškis, pavaduotoja J. Miliauskienė, transporto ir eismo skyriaus vedėjas M. Matusevičius, sporto skyriaus vedėjas M. Šivickas, kultūros skyriaus vedėjas A. Vilčinskas ir kt.
Aleksoto bendruomenių atstovai: Aleksoto seniūnė L. Navickienė, Aleksoto seniūnės pavaduotojas V. Narkevičius, Aleksoto bendruomenės centro atstovai S. Račkauskienė, R. Brazaitienė, S. Vaidelis, Kazliškių seniūnaitis V. Urba, Marvelės seniūnaitis S. Jakutavičius, Asociacijos Narsiečių bendruomenės pirmininkė V. Litvaitienė, Narsiečių bendruomenės narys A. Krikštonaitis ir kt.

Daugelis gautų atsakymų bendruomenių atstovus pradžiugino dėl konkrečių pateiktų terminų. Asociacija Narsiečių bendruomenė dėkoja nariams, kurie aktyviai dalyvavo klausimų pateikime. Visą detalią susitikimo ataskaitą su klausimais ir atsakymais Asociacijos Narsiečių bendruomenė pirmininkė Vilma Litvaitienė pateikė asociacijos nariams susipažinimui.

Tikimės ir toliau tokių susitikimų su miesto valdžia.