LAISVĖS KOVOTOJŲ JADVYGOS IR VINCO SUTKŲ MUZIEJAUS ATIDARYMAS IR ASOCIACIJOS NARSIEČIŲ BENDRUOMENĖ PENKTASIS GIMTADIENIS

Rugsėjo 17 buvo svarbi diena! Jaudinomės, džiaugėmės, didžiavomės, graudinomės, visi jausmai maišėsi vienu metu. Po ilgos kelionės link muziejaus įkūrimo, šiandien mes jį pristatėme! Įdėjome daug darbo, daug širdies, daug jausmų, nes mums rūpi mūsų istorija. Laisvės kovotojų Jadvygos ir Vinco Sutkų muziejus įkurtas ir atidarytas.

Istorijos keliu ėjome nuo pat asociacijos įkūrimo, ir šiandien minėdami penkerių metų gimtadienį, mes įrodėme, kad mums rūpi MŪSŲ ISTORIJA, KURI ŠALIA MŪSŲ.

Ištrauka iš muziejaus atidarymo šventės kalbos: „Norime padėkoti visiems, kurie šiandien esate kartu. Mes esame tie, kuriems rūpi mūsų istorija, mes tie, kuriems Lietuva yra širdyje su visa mūsų protėvių kančia, mes žinome laisvės kainą. Mūsų pareiga nešti istoriją ir ją saugoti. Šiandien mes tai įrodome, mums rūpi mūsų Lietuva, mūsų Laisvės kovotojai, jų dėka šiandien esame laisvi. Kankinti, mušti, pažeminti jie neišdavė, draugo, kaimyno, jie buvo broliai ir seserys. Vieniems mirtis, kitiems kalėjimas. Vieni grįžo, kiti ne. Grįžę neprarado tikėjimo. Nes mūsų trispalvė pati gražiausia, geltona mūsų saulė, žalia mūsų laukai, raudona mūsų kraujas. Šiandien Jadvygos Grigoraitytės statytą paminklą papuošėme gražiausiomis spalvomis. Jadvyga Grigoraityje – Sutkienė gimė 1928.02.23, keturiolikos metų tapo partizanų ryšininke. 21 metų išvežta į lagerį, kur kalėjo 5 metus. Jadvygos vyras Vincas Sutkus buvo partizanas. Šeima susilaukė 3 dukterų. 2004 m. gruodžio 7d. Vincas Sutkus atgulė amžino poilsio. Šiandien mes esame Jadvygos ir Vinco sodyboje. Ir džiaugiamės, kad gerbiama Jadvyga kartu su mumis. Mums tai didelė garbė, stovėti šalia moters, kuri buvo pasiryžusi viskam. Pirmą kartą susitikus su gerbiama Jadvyga, paklausiau: kas jus vedė pirmyn, kaip sugebėjote nepalūžti, tada Jadvyga ramiai atsakė – tikėjimas. Šiandien visiems mums norisi palinkėti, tikėkim, tai didelė galia.“
Renginys iš dalies finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.