Bendruomenės susirinkimas

2018 m. spalio 18 d. įvyko pirmasis visuotinis asociacijos Narsiečių bendruomenė narių susirinkimas. Bendruomenės pirmininke išrinkta Vilma Litvaitienė, pirmininkės pavaduotoja – Gintarė Pažėrienė, valdybos nariais: Lolita Salienė ir Marius Neščiokas, revizore: Jolita Juodelienė.

Susirinkimo metu nusistatytos bendruomenės veiklos:

  • gyvenamosios aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams ir kraštovaizdžio tvarkymas,
  • laisvalaikio organizavimas gyventojams ir sportinė veikla,
  • neformalusis ugdymas, kultūrinis švietimas, nusikalstamumo prevencija, socialinė pagalba.

Susirinkimo metu aptarti tolimesni darbai ir planai.

Susirinkime dalyvavo 28 Narsiečių gyventojai. Susirinkimas įvyko Tirkiliškių bibliotekoje.