Bendruomenės įsteigimas

2018 m. rugsėjo 18 d. buvo užregistruota asociacija Narsiečių bendruomenė.