Atnaujintas Narsiečių Knygų namelis

Dėkojame asociacijos valdybos nariui p. Andriui už iniciatyvą atnaujinti Knygų namelį. Perdažytas knygų namelis ir vėl sugrįžo džiuginti Narsiečių gyventojų.