Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Š. m. balandžio 8 d. įvyko Asociacijos Narsiečių bendruomenė visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo metu vienbalsiai buvo patvirtinti 2018 m. finansiniai dokumentai (balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas). Pristatėme planuojamus įstatų pakeitimus. Siūlymas didinti valdybos narių skaičių iki 7 narių patvirtintas. Taip pat susirinkimo metu buvo pristatyti projektai, kuriuose dalyvaujame ir planuojame dalyvauti. Pristatytas bendras projektas kartu su privačiu vaikų darželiu Linksmųjų Kiškučių dvarelis. Aptarėme artėjančius renginius: Akcija Darom Liepų alėjoje kaip ir buvo planuota, nuspręsta surengti Kaimynų dienos šventę Gegužės 25 d., pavasarinio Bagažinių turgaus idėjos atsisakyta. Pristatėme Kauno m. Savivaldybės Savižudybių prevencijos modelį. Asociacija Narsiečių bendruomenė planuoja pasinaudoti siūloma prevencine programa ir organizuoti asociacijos nariams mokymus, kurių metu įgytos žinios leistų atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti riziką bei efektyviai į ją reaguoti. Mokymų trukmė 4 val., išduodamas sertifikatas. Susirinkimo metu prie Asociacijos prisijungė vienas narys. Susirinkimas buvo tiesiogiai transliuojamas per Asociacijos uždarą Facebook grupę, taip suteikėm galimybę stebėti susirinkimą, kurie negalėjo sudalyvauti, taip pat puiki proga nariams atiduoti savo balsą nuotoliniu būdu. Asociaciją priėmė sprendimą aktualia informacija dalintis tik su asociacijos nariais ir neskleisti ne asociacijos nariams. Dalinomės einamais klausimai, idėjomis.