JUOZAS BARKAUSKAS

Juozas Barkauskas (1892-11-27 Marijampolės apskr. Sasnavos k.–mirties data nežinoma), Lietuvos kariuomenės savanoris, karininkas, Vyties kryžiaus kavalierius.

J. Barkauskas kilęs iš garsios knygnešių šeimos, ikikarinė profesija – mokytojas (1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją). Pirmojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Rusiją, ten buvo įtrauktas į caro kariuomenę. 1917 m. baigė Čiugujevo karo mokyklą ir įgijo praporščiko laipsnį. Į Lietuvą grįžo 1918 m., o 1919 m. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Paskirtas 2–ojo pėstininkų pulko kuopos vado padėjėju. Tais pačiais metais pakilo iki vyresniojo leitenanto laipsnio. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1921 m. pirmojoje pusėje vadovavo 2–ajam batalionui, o nuo 1921-08-06 tapo 3–ios kuopos vadu. 1925 m. suteiktas majoro laipsnis. 1929 m. paskirtas karininku ypatingiems reikalams, o 1931 m. gruodžio mėnesį pakeltas į pulkininkus, tačiau jo paties prašymu po vienerių metų paleistas į atsargą. Po tarnybos gyveno Marijampolės apskr. Savo paties ūkyje. Atsargos pulkininkas apylinkėse pastatė pradžios mokyklą su gyvenamosiomis patalpomis mokytojams, pieno supirkimo punktą ir visomis išgalėmis stengėsi padėti aplinkiniams gyventojams. 1944 m. buvo paskirtas komendantu Vilkaviškyje, tačiau tų pačių metų vasarą pasitraukė į Vakarus ir 1945 m. dingo be žinios kažkur Vokietijoje.
Apdovanojimai:
•    1–ojo laipsnio Kryžius „Už tėvynę“ (1919)
•    2–ojo laipsnio Vyties Kryžius (1920)
•    Nepriklausomybės medalis (1928)
•    Savanorio medalis (1940)

2007 m. gatvė Narsiečiuose pavadinta Juozo Barkausko vardu.

Už nuotraukas dėkojame gerbiamam Viliui Kavaliauskui ir Vyčio paramos fondui.

NUOTRAUKOS