Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Skatinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Asociacija Narsiečių bendruomenė pateikė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą projektą „Skatinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektą nuspręsta finansuoti 7550,90 Eur. Asociacijos projekto pavadinimas – „Klimato kaitos mažinimo, sveikatingumo, lyderystės, savanorystės, pilietiškumo, sutelktumo skatinimas per kūrybines veiklas, socialinės atskirties mažinimas pasitelkiant veiklas skatinančias integruotis į bendruomenės gyvenimą. Sveikas, saugus, pilietiškas gyventojas dabar, rytoj, ateityje.”

Projekto dėka Narsiečių laisvalaikio zona bus papildoma inventoriumi, bus surengtos edukacijos vaikams, seminarai suaugusiems, pristatoma Lietuvos paveldo edukacija, surengtas orientacinis žaidimas, bus aplankyta gyvūnų prieglauda, suorganizuotas susitikimas sveikatos tema, taip pat surengtos edukacijos moterims. Šiais metais į projektą įtraukta nauja tema „Klimato kaita”, atsižvelgiant į tai asociacija surengs net tris edukacijas šią tema. Taip pat nepamiršome ir prevencinių akcijų, kurios bus finansuojamos iš šio projekto.

Projekto įgyvendinimas iki 2020-12-15.