Sausio 13 d. minėjimas Kauno muzikiniame teatre

Asociacijos narius kvietėme kartu paminėti sausio 13 d. Kauno muzikiniame teatre žiūrint spektaklį „1972” Romui Kalantai atminti.
1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sodelyje devyniolikmetis Romas Kalanta, protestuodamas prieš sovietinį režimą, apsipylė benzinu ir užsiliepsnojęs sušuko „Laisvę Lietuvai”!