Narsiečiuose Liepos 6 d. skambėjo Lietuvos himnas

2019 m. liepos 6 d. 21 val. viso pasaulio lietuviai jau tradiciškai sustojo giedoti Tautišką giesmę. Šiemet pirmą kartą kartu giedoti Lietuvos himną Narsiečių gyventojus kvietė asociacija Narsiečių bendruomenė. Nešini vėliavomis ir vėliavos spalvų balionais ant Narsiečių kalnelio susirinko būrelis gyventojų ir kartu su viso pasaulio lietuviais nuskambėjo Tautiška giesmė.

Narsiečių gyventojai gieda tautišką giesmę