Narsiečių laisvalaikio zonoje stebėjimo kameros

Stebėjimo kamerų tikslas išsaugoti sukurtą gyvenamosios aplinkos gerbūvį. Taip apsaugosime Narsiečių laisvalaikio zonos inventorių, prisidėsime prie saugesnės aplinkos kūrimo ir išsaugojimo.

Veikla finansuojama: NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ lėšomis.