MŪSŲ ISTORINĖS ASMENYBĖS

MŪSŲ ISTORINĖS ASMENYBĖS, kurių vardais pavadintos Narsiečių gatvės.

Bendruomenės projekto, kurį iš dalies finansuoja LR krašto apsaugos ministerija „Lietuvos kariuomenės istorinės asmenybės – Juozas Barkauskas, Antanas Pranckevičius, Jonas Petruitis, Motiejus Pečiulionis” metu Narsiečiuose įrengėme keturis informacinius stulpelius su QR kodais, kurių pagalba galime sužinoti truputį daugiau kas buvo šios asmenybės. A. Pranckevičiaus atminimui, kuris gyveno Narsiečiuose išleidome knygeles. Minėtus stulpelius galite atrasti J. Barkausko, A. Pranckevičiaus, J. Petruičio ir M. Pečiulionio gatvėse.

LR užsienio reikalų ministerijos projekto „Buvusi tarnaitė išgelbėjusi valstybę – Marcelė Kubiliūtė” metu, taip pat įrengėme informacinį stulpelį M. Kubiliūtės gatvėje ir šiai asmenybei paminėti pagaminome atvirukus.