Muilo gamybos dirbtuvės

Asociacija Narsiečių bendrumenė įgyvendindama projektą „Skatinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kvietė asociacijos narius dalyvauti Muilo gamybos dirbtuvėse.
Labai džiaugiamės dirbtuvių rezultatu!
Dirbtuvės finansuojamos: NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE” lėšomis.