METINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Metinis visuotinis susirinkimas šiais metais vyks balandžio 05 d. 17.30 val. Laisvės kovotojų Jadvygos ir Vinco Sutkų muziejuje (Sodų g. 25, Garliava).

DARBOTVARKĖ 

  1. Susirinkimo sekretoriaus/pirmininko rinkimai.
  2. 2023 m. finansinės/veiklos metinės ataskaitos tvirtinimas.
  3. Revizijos akto pristatymas.
  4. 2024 m. veiklos planai.
  5. Einamieji klausimai.