LR Vidaus Reikalų ministerijos konkursas

Asociacija Narsiečių bendruomenė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos” konkurse.
Asociacija Narsiečių bendruomenė konkursui pateikė temą: „Saugios kaimynystės“ skatinimas ir plėtojimas pasitelkiant socialinius tinklus.
Asociacija labai džiaugiasi, kad buvo įvertinta ir konkurse užėmė 3 vietą. Iš LR Vidaus Reikalų ministerijos už laimėjimą gauti 500 Eur skatina dar daugiau įsipareigoti rajonui, didėja motyvacija ir supratimas, kad einame gera linkme.