Kauno bendruomenių centrų asociacijos ataskaitinis susirinkimas

Asociacija Narsiečių bendruomenė nuo 2019 m. yra Kauno bendruomenių centrų asociacijos (KBCA) narė.

Š.m. gegužės 5 d. įvyko KBCA ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimas buvo organizuojamas gyvai ir nuotoliniu būdu.

Į ataskaitinį susirinkimą buvo kviečiami visi KBCA narių atstovai (pirmininkai ar jų įgalioti asmenys). Asociaciją Narsiečių bendruomenę susirinkime atstovavo pirmininkė V. Litvaitienė, kuri susirinkime dalyvavo nuotoliniu būdu.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Tarybos pirmininko 2020 m. ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Finansinė metinė ataskaita ir jos patvirtinimas.

Daugiau info apie KBCA galite sekti: http://kbca.lt/