Įvyko visuotinis metinis narių susirinkimas

Š.m. kovo 14 d. įvyko visuotinis metinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtintos veiklos/finansinės ataskaitos, revizijos aktas ir kiti svarbūs asociacijai dokumentai. Visas asociacijos ataskaitas galite rasti mūsų svetainėje http://www.narsieciubendruomene.lt skiltyje „Viešai skelbiami dokumentai”.