Įvyko metinis visuotinis susirinkimas

Š.m. vasario 25 d. įvyko asociacijos Narsiečių bendruomenė metinis visuotinis susirinkimas. Susirinkimas vyko elektroniniu balsavimu, kuriame buvo sprendžiami tik patys svarbiausi asociacijos klausimai. Susirinkimo metu patvirtinta finansinė ir veiklos ataskaitos. Tai jau antrasis asociacijos susirinkimas, kuris vyksta nuotoliniu būdu, tikimės, kad sekančiais metais visus klausimus galėsime spręsti susitikę gyvai. Su visomis patvirtintomis ataskaitomis galima susipažinti mūsų svetainėje meniu skiltyje „Viešai skelbiami dokumentai”.