ĮVYKO METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. balandžio 5 d. įvyko metinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyko Laisvės kovotojų Jadvygos ir Vinco Sutkų muziejuje. Susirinkimo metu patvirtinta metinė finansinė ataskaita, aptarti ateities planai, projektai. Žengiame į dar vienus bendrystės metus!