Įvyko asociacijos Narsiečių bendruomenė visuotinis narių susirinkimas

2020 m. balandžio 15 d. įvyko asociacijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu ir elektroniniu balsavimu. Susirinkimo metu buvo aptarta daug svarbių klausimų, vyko diskusijos iš kurių kilo ir naujos idėjos. Pagrindiniai susirinkimo sprendimai: patvirtinta 2019 m. veiklos, finansinė ataskaitos, valdybos narių skaičius padidintas iki dešimties narių. Aptarti klausimai dėl projektų rašymo ir dalyvavimo juose. Aptarti ir kiti svarbūs asociacijai klausimai.

Asociacijos pirmininkė 2020 m. balandžio 20 d. finansinės ataskaitos rinkinį pridavė Registrų centrui.