Išvyka OVIDIJUI JURKŠAI ATMINTI „Juozo Godlevskio gyvenimo ir veiklos pėdsakais”

Kovo 18 d. vykome į išvyką OVIDIJUI JURKŠAI ATMINTI „Juozo Godlevskio gyvenimo ir veiklos pėdsakais”.
2020 m. kartu su Sąnašos bendruomenės pirmininku Ovidijumi Jurkša teikėme Lietuvos kultūros tarybai projektą „Juozo Godlevskio gyvenimo ir veiklos pėdsakais”. Užklupus pasaulinei pandemijai visi tų metų projektai buvo sustabdyti. O vėliau šios idėjos kartu su Ovidijumi įgyvendinti jau nesuspėjome…
Šią išvyką organizavome OVIDIJUI atminti ir keliauti jo sukurtu maršrutu „Juozo Godlevskio gyvenimo ir veiklos pėdsakais”. 2023 m. J. Godlevskio jubiliejiniai metai.
Išvyką pradėjome nuo apsilankymo Rimorystės muziejuje, kur mus šiltai sutiko Veiverių klebonas Kazimieras Skučas. Kitais metais K. Skučas minės savo 90 metų jubiliejų. Klebono gyvenimo aistra žirgams tapo pagrindu 2006 metais įkurti Veiverių bažnyčiai priklausančiame kluone Rimorystės muziejų. Rimorius Kazimieras Skučas – vienas iš paskutinių šio amato meistrų. 2020 m. muziejus perkeltas į naują pastatą. Jo statybą finansavo Kazimiero Skučo giminaitė Milda Skučaitė-Napjus. Naujose muziejaus patalpose eksponuojama visa Kazimiero Skučo sukaupta kolekcija. Turėjome galimybę apžiūrėti ir K. Skučo dirbtuves.
Vėliau kartu su klebonu Kazimieru Skuču apsilankėme Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje. Šioje bažnyčioje yra kripta, kurioje palaidota Liudvika Godlevska (1826-1859).
Kelionę tęsėme toliau ir apsilankėme Veiverių krašto istorijos muziejuje, kuriame apžiūrėjome legendinio partizano Juozo-Lukšos-Daumanto ekspoziciją ir prisiminėme rezistencinius laikus.
Iš Veiverių išvykome į Skriaudžius, kur kartu su Skriaudžių muziejininke Kristina aplankėme Skriaudžių buities muziejų, o vėliau ir visiškai naujai atidarytą Kalendorių muziejų. Išvyką vainikavo p. Kristinos surengta edukacija Skriaudžių bibliotekoje, kur gaminome knygų skirtukus su Stimpanko motyvais Ovidijui atminti.

IŠVYKOS AKIMIRKOS