Informacinė lentelė „Narsiečių Liepų alėja”

Asociacija Narsiečių bendruomenė projekte „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” buvo numačiusi prie įėjimo į Liepų alėją iš Vyčio Kryžiaus g. įrengti informacinę lentelę „Narsiečių Liepų alėja”. Šią idėją palaikė menininkas Arūnas Matulis, kuris ir pagamino lentelę. Džiaugiamės, kad ši idėja įgyvendinta. Kviečiame gyventojus iš arčiau apžiūrėti A. Matulio kūrinį ir pasidžiaugti gražėjančia mūsų rajono aplinka.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”.