Buvusi tarnaitė išgelbėjusi valstybę – Marcelė Kubiliūtė (1898–1963)

Buvusi tarnaitė išgelbėjusi valstybę – Marcelė Kubiliūtė (1898–1963)

2023 m. Lietuvos Respublikos seimo pasklebti Marcelės Kubiliūtės metai. Šiais metais minime Marcelės Kubiliūtės 125 – ąsias gimimo metines. Kas buvo ši moteris? Kuom nusipelnė Lietuvai?

Marcelė Kubiliūtė (1898–1963) – legendinė Lietuvos žvalgė, padėjusi užkirsti kelią Lenkų karinės organizacijos (POW) perversmui prieš Lietuvos valstybę, kentėjusi nuo KGB persekiojimų, visą gyvenimą pašventusi tarnystei tautai ir valstybei.

XX a. 3-iojo dešimtmečio pradžioje Vilnių okupavusios Lenkijos paskirta valdžia ieškojo besislapstančios „panelės su lape“, mat tokią apykaklę, geltonos spalvos, Vilniuje turėjo turbūt vienintelė moteris – Marcelė Kubiliūtė, tuo metu prisidengusi Elžbietos Banievič slapyvardžiu. Ši mergina kėlė tokią baimę lenkų okupantams, kad jos ieškoti netgi buvo iškviesti du agentai iš Varšuvos.

Pasak istorikų, būtent šios moters dėka 1919-aisiais buvo išgelbėta atsikurianti Lietuvos valstybė, – rašoma Valstybės saugumo departamento (VSD) pranešime spaudai.

1918–1925 m. dirbo Lietuvos žvalgyboje. 1919 m. perdavė į Kauną slaptus lenkų dokumentus, tarp jų ir Lenkų karinės organizacijos rengiamo sukilimo Lietuvoje organizatorių šifrus (tai padėjo likviduoti maištininkų organizaciją). 1919 m. buvo laikraščio Nepriklausomoji Lietuva redaktorė. Rūpinosi lietuviais kariais, patekusiais į nelaisvę, ir lenkų valdžios suimtais vilniečiais.
Tiksliai sunku pasakyti, kaip ši labai jauna moteris pateko į žvalgybos tinklą. Yra žinoma, kad ji prieš tai dirbo tarnaite pas Antaną Smetoną.

Iki mirties nusipelniusiai Lietuvos žvalgei teko daug iškęsti. 1944 m. rugpjūčio 17 d. ji buvo suimta NKVD ir devynis mėnesius buvo nuolat tardoma bei kankinama, priversta kęsti badą. Kiek vėliau perkelta į Lukiškių kalėjimą, o 1946 m. nuteista ir išsiųsta tremtin į Sibirą, kur išgyveno trejus metus.

Nepaisant patirtų sunkumų, visą savo gyvenimą ji rūpinosi kitais – net ir grįžusi iš tremties dirbo Vaikų ligoninėje, rėmė kitus tremtinius ir politinius kalinius, laidojo savanorius. Yra likę duomenų, kad M. Kubiliūtė gelbėjo žydų vaikus. Yra išlikusi informacija, kad ji padėjo iš Kauno geto pabėgusią Ireną Veis (Veisaitę) perduoti Vilniaus vaikų namų vedėjui, gydytojui Izidoriui Rudaičiui. M. Kubiliūtė yra vienintelė Lietuvos moteris, kuriai suteikti visi svarbiausi Lietuvos ordinai: Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinas, Gedimino 4 laipsnio ordinas, Gedimino 3 laipsnio ordinas ir Vytauto 5 laipsnio ordinas.

Garsiausia Lietuvos žvalgė Marcelė Kubiliūtė, Anapilin po sunkios ligos iškeliavusi 1963-iaisiais, palaidota Vilniaus Rasų kapinėse, greta Lietuvos savanorių. Į karstą M. Kubiliūtė atgulė be suknelės – apsukta vien tik balta medžiaga su neužmirštuolėmis.  Jos kapas – lengvai atpažįstamas – dailų akmeninį antkapį puošia moters, laikančios saulę, figūra.

Narsiečiuose viena gatvė pavadinta Marcelės Kubiliūtės vardu.

2023 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos projekto – „Buvusi tarnaitė išgelbėjusi valstybę – Marcelė Kubiliūtė” dėka asociacija Narsiečių bendruomenė prie M. Kubiliūtės g. pastatė informacinį stulpelį ir išleido atvirukus M. Kubiliūtės 125 -osios gimimo metinėms paminėti.