Bendruomeninių organizacijų taryba

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo” patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai. Tarybą iš 22 narių 3 metų laikotarpiui sudaro Savivaldybės taryba. 11 bendruomeninių organizacijų atstovų, deleguoja Kauno miesto seniūnijos (kiekviena seniūnija po 1 atstovą).
Atsižvelgiant į šiuose Nuostatuose numatytą Tarybos sudarymo tvarką, Aleksoto seniūnija 2019 m. kovo 26 d. organizavo bendruomeninių organizacijų atstovų rinkimus. Rinkimuose turėjo būt renkamas 1 atstovas į sudaromą Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.
Asociacija Narsiečių bendruomenė į rinkimus delegavo asociacijos pavaduotoją Gintarę Pažėrienę. Rinkimuose taip pat dalyvavo Aleksoto bendruomenės centro pirmininkė Steputė Račkauskienė. Rinkimai vyko iš dviejų kandidačių. Atsižvelgiant į Aleksoto bendruomenės centro patirtį Asociacija Narsiečių bendruomenė balsavo už Aleksoto bendruomenės centro pirmininkę Steputę Račkauskienę. Asociacija Narsiečių bendruomenė tikisi, kad minėta taryba bus veiksni, aktyvi ir naudinga bendruomeninėm organizacijom. Aleksoto bendruomenės centro pirmininkei Steputei Račkauskienei linkime sėkmės!!!

T-55-priedas