Asociacijos valdybos narė L. Salienė išrinkta į Kauno klinikų pacientų tarybą

Didžiuojamės savo valdybos nare Lolita Saliene!
Pacientų taryba – tai patariamasis organas, kuris Kauno klinikų administracijai išsakys savo pastebėjimus ir patirtis bei teiks rekomendacinio pobūdžio siūlymus, kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Prisidėti prie pastebėjimų ir pasiūlymų galime kiekvienas, tad jeigu turite ką pasakyti būtinai susisiekite su L. Saliene.

Daugiau apie Kauno klinikų Pacientų tarybą