Aplankyti asociacijos valdybos nariai

Gruodžio 12 d. asociacijos pirmininkė Vilma Litvaitienė aplankė asociacijos valdybos narius, kuriems padėkojo už nuoširdų ir neatlygintinai dirbamą didelį darbą mūsų  visų gerovei.

Veikla finansuojama projekto „SKATINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ lėšomis.