Aleksoto seniūnės metinės veiklos ataskaitos pristatymas

2020-01-31 asociacijos Narsiečių bendruomenės narė Olga Antipova ir asociacijos valdybos narė Lolita Salienė dalyvavo Aleksoto seniūnės 2019 metų veiklos ataskaitos pristatymo renginyje. Seniūnė pateikė susirinkusiems aleksotiškiams Aleksoto seniūnijos lyginamąją statistiką, iš kurios buvo matyti, kad Aleksotas yra auganti seniūnija. Pristatyti nuveikti, tęsiami ir planuojami darbai. Narsiečių gatvių asfaltavimo darbai bus tęsiami ir turėtų būti baigti jau 2020 metais.
Seniūnė ragino gyventojus aktyviai pranešinėti seniūnijai apie Aleksoto bėdas – netvarkomus apleistus sklypus, su ekologija nesuderinamas veikas (šiukšlinimą, šiukšlių deginimą), brakonieriavimą ir pan. Artimiausiu metu seniūnija planuoja pakviesti visus galinčius savanoriškai prisidėti prie Marvelės upelio valymo, apie kurio prišiukšlinimą pranešė neabejingas aleksotiškis.
Asociacija Narsiečių bendruomenė džiaugiasi draugišku ir prasmingu bendradarbiavimu su Aleksoto seniūnija.