Senoji Kazliškių obelis

2014 m. "Kauno diena" nuotrauka.


Vilma